Jacques jr. werd geboren als zoon van Jacques ( N.J.H ) van Groenendael en Martina Gorter.

Beide mannen worden nogal eens verwisseld vanwege dezelfde roepnaam en hetzelfde beroep. Aanvankelijk werkte Jacques jr. bij architect Jacques Hurks die eerder gewerkt had voor zijn vader, Jacques van Groenendael. Tevens heeft Jacques jr. gewerkt bij architect Weegels te Weert. Op 1 mei 1948 trad hij in dienst bij Jos Wielders, architect te Sittard, die in de jonge bouwkundige zijn opvolger zag. Na het plotseling overlijden van Wielders - bijna een jaar later - op 30 april 1949, was deze opvolging al snel een feit.

Het bureau op de Wilhelminastraat te Sittard, gebouwd door Jos Wielders in 1927, bleef in gebruik. Jacques zette opdrachten en werken voort zoals het complex Jerusalem te Venray voor de Zusters Ursulinen; klooster, kapel, internaat en boerderij. Inmiddels ontving hij van de Fraters Maristen te Nijmegen de opdracht ontwerpen te maken voor het complex De Westerhelling. Tevens een klooster en een kapel. De Westerhelling zou een internaat voor jongens worden. Zijn werken betreffen voornamelijk gebouwen ten behoeve van het onderwijs. In Sittard bouwde hij het Serviam Lyceum in opdracht van de Zusters Ursulinen (in twee fasen), Mavo Mr. Nic. Beckers, het CIOS met bijbehorende gebouwen voor de opleiding van sportleraren. Onderdeel was onder meer het overdekte zwembad met groot bassin en instructiebad De Hateboer. Tevens ontwierp hij huishoudscholen, lagere scholen en kleuterscholen, onder meer in Posterholt, Eysden en Born. Hij vond het belangrijk dat de kinderen goed in het licht zaten. Zo zorgde hij dat er in de schoolgebouwen grote raampartijen kwamen. Zowel aan het Serviam Lyceum als aan de Mavo Mr. Nic. Beckers is goed te zien dat de leerlingen veel daglicht kregen, aan beide kanten van de lokalen en in de parallel liggende gangen werden grote ramen geplaatst. Zo had hij tevens in het trappenhuis van het Serviam Lyceum veel aandacht besteed aan de lichtinval. Ook ontwierp hij de Pedagogische Academie (Beukeboomweg), de Sociale Academie (Kastanjelaan) en eveneens het gebouw voor Het Waterschap (Parklaan) te Sittard.

In 1952 huwde hij Lily Wielders. In de loop van de jaren ’50 gingen zij wonen op de Wilhelminastraat te Sittard in het pand waar het architectenbureau was gevestigd en dat van origine tevens woonhuis was geweest van familie Wielders. In 1961 kregen zij een dochter: Marlies.

In de loop van de zestiger jaren werd Jacques ziek. Hij was pas 50 jaar. Hij kon het bureau niet meer voortzetten. Hij bleef echter een goed gevoel voor humor houden, las veel en volgde het nieuws met achtergrondinformatie op de voet. Hij, zijn vrouw en dochter bleven nog lange tijd wonen op de Wilhelminastraat. Geheel losstaand van zijn eerder uitgevoerde werken zijn de ontwerptekeningen en plattegronden die hij maakte “in eigen opdracht” zoals hij het noemde. Allerlei denkbare projecten, van klein tot groot. Deze werden echter niet meer uitgevoerd. Hij bleef tekenen tot een jaar voor zijn overlijden.

Een groot deel van zijn oeuvre is ondergebracht bij het Euregionaal Historisch Centrum te Sittard.

Jacques zou in september 2015, evenals zijn echtgenote Lily, 100 jaar zijn geworden.

Tekst: Marlies van Groenendael

Colofon
Website door Roy Wulms Strategisch Creatief